Polityka Prywatności i Cookies opisuje zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników strony WWW LekarkaBajkopisarka.pl oraz fanpage @lekarkabajkopisarka, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, Korzystając ze strony WWW LekarkaBajkopisarka.pl oraz fanpage @lekarkabajkopisarka wyrażasz zgodę na niżej opisane zasady.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony WWW LekarkaBajkopisarka.pl oraz fanpage @lekarkabajkopisarka jest Magdalena Kryger prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Kryger z siedzibą w Kartuzach. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@lekarkabajkopisarka.pl

Cookies

Strona WWW LekarkaBajkopisarka.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeśli chcesz zmienić zgodę na stosowanie cookies użyj linku w stopce „Zmieniam decyzję co do ciasteczek”. Jeśli chcesz usunąć już zapisane cookie:

 • w Chrome lub w Firefox kliknij w pasku adresu strony na ikonkę kłódki, przejdź do informacji o cookies i je usuń;
 • dla pozostałych przeglądarek – poszukaj pomocy np. „jak usunąć cookie w przeglądarce x”.

Cookies własne

Jeśli wyrazisz zgodę na cookies lub jeśli nie wyrazisz zgody, to zapisze się osobne cookie, żeby nie pytać Cię o zgodę przy każdej wizycie na stronie WWW.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na stronie WWW mogą zawierać osadzone filmy z YouTube [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Zachowują się one analogicznie do tego, jakbyś odwiedził/odwiedziła bezpośrednio youtube.com.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Polecanie

Jeśli polecisz artykuł blogowy poprzez kliknięcie w ikonkę pod artykułem, to otworzy się nowe okno do polecenia np. na Facebooku, w LinkedIn lub do przesłania maila. Wtedy tamte witryny lub usługa pocztowa mogą zbierać informacje o Tobie, używać cookie, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia.

Strona internetowa Administratora zapisze tylko cookie z informacją o skorzystaniu z opcji polecenia, ale bez żadnych danych osobowych [administratorem cookie AddToAny].

Analiza statystyk

Administrator wykorzystuje ciasteczka w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Ciasteczka te są przechowywane maksymalnie przez rok.

Logi i statystyki serwera

Serwis Administratora leży na serwerze zarządzanym przez zewnętrzną firmę IQ PL Sp. z o.o.. Firma ta dba o bezpieczeństwo danych strony internetowej Administratora również w taki sposób, że przechowuje w tak zwanych logach zapytania do serwera np. z jakiego adresu IP, kiedy, z jakiej przeglądarki internetowej i z jakiego systemu operacyjnego korzystasz. Tych danych nikt nie kojarzy z konkretnymi osobami. Do części tych danych (bez adresów IP) Administrator ma dostęp poprzez osobny panel raportów ze statystyk.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu Administratora, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Masz także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o Twojej wizycie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoje dane są udostępniane Facebook Ireland Limited.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: na zasadzie powierzenia s.c. WEBEST Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą przy ul. Rycerskiej 7 w Szamotułach. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@webest.pl.

Dla bezpieczeństwa Administrator regularnie wykonuje kopię zapasową strony WWW, która jest przechowywana u dostawcy usług hostingowych. Dane są usuwane po 3 miesiącach.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych

We własnym zakresie Administrator nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od Administratora).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cel przetwarzania danych

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony internetowej oraz fanpage, a także dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Twojej zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych użytkowników strony internetowej oraz fanpage jest dobrowolne.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Jakie masz prawa do swoich danych

Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator szanuje Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Administrator wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawia uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres mkryger@lekarkabajkopisarka.pl.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa autorskie

Strona internetowa oraz fanpage jest wyłączną własnością Administratora. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania ze strony i fanpage`a, Administrator pragnie zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informuje zatem, że są tam treści chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafika, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich treści i materiałów wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu, jest zabronione.

Zmiany w Polityce

Treści strony internetowej oraz fanpage mogą z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie mogą również ulegać technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności i cookies. Korzystanie ze strony internetowej oraz fanpage po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej oraz fanpage, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności i cookies.